Palomuurissa sallittavat porttinumerot

Canon PRINT Business -sovellus käyttää seuraavia porttinumeroita.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Seuraaville toiminnoille (HTTPS)
Tiedonsiirto pilvipalvelun kanssa
Tiedonsiirto Data Conversion Service -palvelun kanssa
Käyttötilan siirto
515 (TCP) / 9100 (TCP): Tulostustöihin
5900 (TCP): Etäkäyttöön laitteilla
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): MF-sarjan laitteiden tietojen hakemiseen
47545 (UDP): Laitetietojen hakemiseen
* Voit muuttaa WebDAV-porttinumeroa kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [WebDAV Port] (WebDAV-portti).