Tulostaminen ei onnistu

Tarkista seuraavat seikat:
Laitteen tila
Onko laite käynnistetty?
Onko laitteen LPD (LPR) -tulostusasetuksena [On] (Käytössä)?
Onko laite yhdistetty verkkoon?
HUOMAUTUS
Vahvistustapa vaihtelee laitteen mallin mukaan. Tarkat ohjeet saat laitteen mukana toimitetuista oppaista.
Tämän sovelluksen asetukset
Jos käytät tulostuspalvelinta, vastaavatko tässä sovelluksessa määritetyt laitteen jakonimi ja jonon nimi toisiaan?
Käyttämästäsi tulostuspalvelimesta riippuen tulostaminen ei välttämättä onnistu, jos tulostuspalvelimelle rekisteröidyn laitteen jakonimi ei vastaa Canon PRINT Business -sovelluksen kohdassa [Queue Name] (Jonon nimi) määritettyä nimeä.
HUOMAUTUS
Tulostaminen ei välttämättä ole mahdollista, jos käytät tulostuspalvelinta ja rekisteröit laitteen, joka tukee UFRII LT -tulostinohjainta.
Käyttäjänimessä käytettäviä merkkejä on saatettu rajoittaa joissain laitteissa. Jos sovelluksen kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) tai tulostusasetusten kohdassa [Output Method] (Tulostustapa) > [User Name] (Käyttäjänimi) on käytetty kiellettyjä merkkejä, tästä sovelluksesta tulostaminen ei ehkä onnistu.
Käyttäjän tunnistus
Onko [Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot) toiminut oikein?
Todennustilan tietojen päivittäminen saattaa olla rajoitettu riippuen laitteen asetuksista. Napauta [Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot), hae uusimmat laitteen kokoonpanotiedot ja näytä tuetut todennustilat.
Onko tulostaminen laitteesta rajoitettu todennetuille käyttäjille?
Jos tulostaminen laitteesta on rajoitettu todennetuille käyttäjille, määritä tässä sovelluksessa [User Name] (Käyttäjänimi) ja [Password] (Salasana) kohdassa [Print Settings] (Tulostusasetukset) > [Authentication Mode] (Varmennustila) > [User Authentication] (Käyttäjän tunnistus).
Ovatko tämän sovelluksen käyttäjätodennusta käyttävän tulostuksen asetukset oikein?
Tulostaminen käyttäjätodennusta käyttäen on mahdollista vain, kun [User Name] (Käyttäjänimi) ja [Password] (Salasana) on määritetty oikein.
Yritätkö suorittaa käyttäjätodennuksen toimialueen käyttäjänä?
Tulostaminen käyttäjätodennusta käyttäen ei tue toimialuekäyttäjiä. Määritä laitteeseen tallennettu [User Name] (Käyttäjänimi) ja [Password] (Salasana).