Asiakirjojen tulostaminen vie aikaa

Kun käytät Data Conversion Service -palvelua, tietojen lähettäminen ja lataaminen voi kestää useita minuutteja tulostettavien tietojen sisällöstä ja käyttämästäsi tiedonsiirtoympäristöstä riippuen. Käsittelyaikaa voi lyhentää seuraavalla tavalla.
Käytettäessä Data Conversion Service -palvelua
Jos voit valita [Print] (Tulostus) [Preview] (Esikatselu)-näytössä, ennen kuin Data Conversion Service (Tiedonmuuntopalvelu) on saanut korjaukset valmiiksi, tulostus aloitetaan. Koska korjaus- ja tulostusprosessit suoritetaan samaan aikaan, prosessointiaika lyhenee. Jos kuitenkin määrität tulostusalueen Excel-tiedostossa (xls ja xlsx), et voi valita tulostusta, ennen kuin kaikki tiedot on muunnettu.