Tiedot eivät tulostu tulostusasetusten mukaisesti

Jos käyttämäsi laite ei tue [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä näkyviä toimintoja, kyseisiä toimintoja ei käytetä.
Jos käyttämäsi laite ei tue toimintoja, käytetään seuraavia asetuksia.
[Output Method] (Tulostustapa) > [Store] (Tallenna)
Jos laite ei tue tallennusta Saapuneet-kansioon, työ tulostuu tavalliseen tapaan.
[Output Method] (Tulostustapa) > [Secure Print] (Suojattu tulostus)
Jos laite ei tue Secure Print -toimintoa, työ tulostetaan normaalisti.
[Dept. ID Mgt.] (Osastotunnusten hallinta) > [On] (Käytössä)
Jos laite ei tue osastokohtaista tunnusvalvontatoimintoa, se tulostaa normaalisti.
HUOMAUTUS
Osastotunnusten hallintatoiminnon käyttö edellyttää osastotunnusten hallintatoiminnon käyttöönottoa laitteessa. Tarkat ohjeet saat laitteen mukana toimitetuista oppaista.
[Output Size] (Tulosteen koko)
Jos laite ei tue määritettyä paperikokoa, tulostustyö tulostuu muulle paperille tai tulostimen ohjauspaneeliin tulee paperiin liittyvä vahvistusviesti.
[Select Color] (Valitse väri) > [Color] (Väri)
Jos laite ei tue väritulostusta, asetuksia ei oteta käyttöön ja työ tulostuu mustavalkoisena.
[2-sided] (2-puolinen) > [On] (Käytössä)
Jos laite ei tue kaksipuolista tulostusta, asetuksia ei oteta käyttöön ja työ tulostuu paperin yhdelle puolelle.
[Staple] (Nidonta) > [On] (Käytössä)
Jos laite ei tue nidontaa, asetuksia ei oteta käyttöön eikä työtä nidota.
Vaikka käyttäisit laitetta, johon on liitetty nidontaa tukeva viimeistelijä, muut kuin LTR- tai A4-kokoiset sivut saatetaan tulostaa ilman nidontaa.
HUOMAUTUS
Näytettävät asetukset vaihtelevat laitteen mukaan.
Jos laite tukee kokoonpanotietojen keräämistä ja käytössä on toiminto [Select Printer] (Valitse tulostin) > [Printer Details] (Tulostimen tiedot) > [Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot), voit näyttää laitteen toimintoja vastaavat asetukset [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä. Jos laitteen kokoonpanotietoja ei voida kerätä, kaikki kohteet näkyvät [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä.