Käyttö, kun [Battery saver] (Akun säästö) tai [Battery optimization] (Akun optimointi) yms. on asetettu

Seuraavissa tilanteissa käsittely estetään tai tietojen käsittely taustalla estetään.
Virransäästötoiminnon, kuten [Battery saver] (Akun säästö) tai [Battery optimization] (Akun optimointi), asetuksena on [On] (Käytössä)
[Background restriction] (Taustan rajoitus) -asetuksena on [On] (Käytössä) ja tätä sovellusta käytetään taustalla
Koska sovellus ei ehkä toimi oikein, aseta kunkin asetuksen arvoksi [Off] (Pois) tai [Don’t optimize] (Älä optimoi).