Nastavení výchozího cíle e-mailů

Pokud chcete soubor uložený v koncovém mobilním zařízení odeslat e-mailem, můžete cíl nastavit předem.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [Send To] (Odeslat do).
3.Zadejte adresu do zobrazeného dialogového okna → klepněte na tlačítko [OK].

Výsledek

Nastavená adresa se zobrazí na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Send To] (Odeslat do).