Nastavení cílového umístění souboru

Cílové umístění souboru můžete nastavit u naskenovaných a zachycených souborů nebo stažených souborů z cloudového úložiště.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → klepněte na [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [Save Folder Name] (Uložit název složky).
3.Vyberte místo uložení na zobrazené obrazovce.

Výsledek

Nastavení cílové umístění se zobrazí na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Save Folder Name] (Uložit název složky).