Nastavení portu WebDAV

Můžete nastavit číslo portu WebDAV používané při skenování pomocí zařízení imageRUNNER ADVANCE.
Výchozí nastavení je „8080“.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [WebDAV Port] (Port WebDAV).
3.Zadejte číslo portu do zobrazeného dialogového okna → klepněte na tlačítko [OK].

Výsledek

Nastavené číslo se zobrazí na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [WebDAV Port] (Port WebDAV).
POZNÁMKA
Nenastavujte číslo portu, které už používá dané koncové mobilní zařízení.
Při skenování pomocí funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) zařízení řady imageRUNNER ADVANCE zadejte název hostitele prostřednictvím položky [Host Name] (Název hostitele) na ovládacím panelu zařízení. Název hostitele zadejte v následujícím formátu podle pokynů zobrazených na obrazovce [Scan] (Skenovat), včetně čísla portu.
<Ukázka zadání>
Má-li IP adresa hodnotu „192.168.0.xxx“ a je-li nové číslo portu „8008“:
http://192.168.0.xxx:8008/