Nastavení serveru proxy

Pokud je pro komunikaci s používaným zařízením nebo pro použití služby Data Conversion Service vyžadován server proxy, můžete jej nastavit předem.
POZNÁMKA
Server proxy nelze použít pro komunikaci se službou cloudového úložiště.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → klepněte na [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na možnost [Proxy Settings] (Nastavení proxy) → klepněte na možnost [Use Proxy] (Použít proxy).
3.Zadejte požadované položky.
Potřebujete-li informace o nastavení, obraťte se na správce sítě.
4.Klepněte na ikonu [OK].

Výsledek

Proxy se zobrazí jako [Use] (Použít) na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Proxy Settings] (Nastavení proxy).
POZNÁMKA
Po zavření aplikace se [Proxy Settings] (Nastavení proxy) vrátí na hodnotu [Do not use] (Nepoužít). Po opětovném spuštění systému ji znovu podle potřeby nastavte.