Zobrazení obrazovky náhledu dokumentů

Na obrazovce náhledu dokumentů můžete kontrolovat náhledy dat, odesílat e-maily a tisknout.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Otevřít v Adobe Acrobat)
Pokud je v používaném mobilním koncovém zařízení nainstalována aplikace Adobe Acrobat, otevřete náhled dat ve formátu PDF v aplikaci Adobe Acrobat.
[Open In] (Otevřít v)
Otevře data z náhledu v jiné aplikaci nainstalované v koncovém mobilním zařízení.
[]
Odešle data z náhledu e-mailem.
Po klepnutí na ikonu [] a výběru poštovního klientu se naskenovaný datový soubor připojí k novému e-mailu.
[]
Vytiskne data z náhledu. Klepnutím na ikonu [] se zobrazí obrazovka [Preview] (Náhled) pro tisk.