Přihlášení se dotykem na zařízení

K zařízení zaregistrovanému v seznamu [Nearby Printers] (Blízké tiskárny) se můžete přihlásit tak, že se ho dotknete pomocí koncového mobilního zařízení.

Nezbytné předpoklady

V zařízení, které má být použito, je nainstalován doplněk kompatibilní s technologií Bluetooth.
V nastavení používaného zařízení je povolena technologie Bluetooth.
V nastaveních koncového mobilního zařízení je povolena technologie Bluetooth.
Zařízení, které má být použito, je zaregistrováno na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) funkce [Nearby Printers] (Blízké tiskárny).
Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).
Zakažte však [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host).
V nastaveních koncového mobilního zařízení jsou povoleny informace o poloze.
POZNÁMKA
Chcete-li se k zařízení přihlásit tak, že se ho dotknete pomocí koncového mobilního zařízení, je nutné prostředí, které umožňuje propojení obou zařízení přes síť Wi-Fi nebo přímé připojení.
U některých typů zařízení nemusí po dotyku pomocí koncového mobilního zařízení dojít k jejich rozpoznání, pokud jsou v režimu spánku*. Nejprve stisknutím tlačítka [Energy Saver] (Režim úspory energie) ukončete režim spánku a poté zařízení propojte dotykem pomocí koncového mobilního zařízení.
* Režim spánku: Ovládací panel zařízení je vypnutý.
Podle toho, jaké používáte koncové mobilní zařízení, se přihlášení do ovládacího panelu tiskárny může zpomalit podle výkonu komunikace Bluetooth.
Podle toho, jaké používáte koncové mobilní zařízení, se vám v některých případech nemusí podařit provést přihlášení do ovládacího panelu tiskárny na dálku, i když je upravena citlivost.
Podle charakteristik čipu Bluetooth koncového mobilního zařízení se vám přihlášení do ovládacího panelu tiskárny nemusí podařit.

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Other Functions] (Další funkce).
2.Vpředu na používaném zařízení klepněte na položku [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny).
Používané zařízení se zobrazí na obrazovce [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny).
3.Dotkněte se zařízení, které chcete použít, pomocí koncového mobilního zařízení.
POZNÁMKA
Pokud se na používaném zařízení zobrazí zpráva, že zařízení není zaregistrované v nabídce [Nearby Printers] (Blízké tiskárny), klepněte na obrazovce se zprávou na tlačítko [OK], a přejděte tak na obrazovku [Nearby Printers] (Blízké tiskárny). Postup registrace zařízení najdete v části „Registrace zařízení (vyhledání pomocí technologie Bluetooth)“.

Výsledek

Jste přihlášeni k zařízení.

Související témata