Jak zobrazit obrazovku [Other Functions] (Další funkce)

Na obrazovce [Other Functions] (Další funkce) můžete použít volitelné funkce, které jsou dostupné pro tuto aplikaci, a zobrazit zástupce pro rychlý přístup k funkcím na domovské obrazovce.
Seznam funkcí
Po klepnutí na název funkce se zobrazí obrazovka této funkce.
Zobrazení zástupců
Při aktivaci jednotlivých funkcí se na domovské obrazovce zobrazí příslušný zástupce.
Edit
Klepnutím na ikonu Edit můžete změnit pořadí funkcí.
Změna pořadí
Pořadí zobrazení lze změnit přetažením ikony [].