Síťové prostředí při použití zařízení, které podporuje přímé připojení

Pokud používáte zařízení podporující přímé připojení, můžete ho s koncovým mobilním zařízením propojit bezdrátově i v prostředí bez bezdrátového směrovače LAN.
POZNÁMKA
Chcete-li použít službu, která vyžaduje připojení k Internetu, jako je „Data Conversion Service“ nebo cloudové úložiště, zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi, k níž je koncové mobilní zařízení připojeno, připojena k Internetu.
Pokud se nacházíte v prostředí, v němž se nelze připojit k Internetu ze sítě Wi-Fi, zařízení se může k Internetu připojit ze sítě mobilních telefonů, jako je LTE nebo 3G. V takových případech ponese zákazník náklady na připojení.