Začínáme

Zkontrolujte prostředí připojení k síti.
Koncové mobilní zařízení se systémem Android musí být připojeno k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN.
Přístupový bod a používané zařízení musí být propojeny klasickou nebo bezdrátovou sítí LAN.
Ověřte, zda jsou v koncovém mobilním zařízení aktivována nastavení pro síť Wi-Fi.
POZNÁMKA
Chcete-li použít službu, která vyžaduje připojení k Internetu, jako je „Data Conversion Service“ nebo cloudové úložiště, zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi, k níž je koncové mobilní zařízení připojeno, připojena k Internetu.
Pokud se nacházíte v prostředí, v němž se nelze připojit k Internetu ze sítě Wi-Fi, zařízení se může k Internetu připojit ze sítě mobilních telefonů, jako je LTE nebo 3G. V takových případech ponese zákazník náklady na připojení.

Související témata