Maximální velikost souboru, pro niž lze zobrazit náhled a kterou lze vytisknout

Zobrazit náhled a provést tisk lze pro soubory až do velikosti 10 MB.
Pokud je soubor příliš velký, může se zobrazit chybová zpráva v důsledku nedostatku paměti, nebo se tato aplikace ukončí.
V závislosti na obsahu dat, jako například u souborů s velmi vysokým počtem pixelů, nemusí být možné vytisknout soubory menší než 10 MB.
Počty souborů nebo stránek, které můžete vytisknout, jsou následující.
Soubory obrázků: 20 souborů
Soubory PDF: 99 stránek (bez omezení při použití funkce přímého tisku souborů PDF)
Soubory sady Microsoft Office: 99 stran
POZNÁMKA
Maximální počet souborů nebo stránek, které můžete vytisknout, se nezmění ani při použití nastavení pro výstup více stránek na jeden list papíru, jako je 2 on 1 atd.