Provedení zabezpečeného tisku

K tiskovým datům můžete připojit kód PIN a uložit jej do zařízení. Tato funkce je užitečná v případě, pokud chcete tisknout důvěrný dokument.
POZNÁMKA
Pokud je  (Nastavení/Registrace) > [Function Settings] (Nastavení funkcí) > [Print] (Tisk) > [PIN Settings for Secure Print Jobs] (Nastavení kódu PIN pro zabezpečené tiskové úlohy) > [Require PIN for Job Deletion] (Požadavek na PIN pro odstranění úlohy) nastaveno na [On] (Zap) pro zařízení řady imageRUNNER ADVANCE, zabezpečené tiskové úlohy s nastaveným kódem PIN nelze ze zařízení odstranit.

Nezbytné předpoklady

Dané zařízení zabezpečený tisk podporuje.

Postupy

Výběr souborů k tisku

1.Zobrazte soubor k tisku na obrazovce náhledu dokumentu.
2.Klepněte na ikonu [].
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).

Tisk vybraného souboru

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepněte na nastavení tisku. → klepněte na položku [Output Method] (Způsob výstupu).
3.Na obrazovce [Output Method] (Způsob výstupu) vyberte položku [Secure Print] (Zabezpečený tisk) → klepněte na ikonu podrobností.
4.Nastavte zabezpečený tisk na obrazovce [Secure Print] (Zabezpečený tisk).
[PIN] (Kód PIN):
Při tisku ze zařízení zadejte požadované heslo.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Potvrdit informace o uživateli při zabezpečeném tisku):
Pokud položku povolíte, zobrazí se v aplikaci při zabezpečeném tisku dialogové okno pro potvrzení/nastavení názvu dokumentu, uživatelského jména a hesla.
5.Vraťte se na obrazovku [Output Method] (Způsob výstupu) > [Print Settings] (Nastavení tisku) > [Preview] (Náhled).
6.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Secure Print] (Zabezpečený tisk).
7.Na ovládacím panelu zařízení vyberte název dokumentu a zadejte heslo.
POZNÁMKA
Informace o tisku souboru uloženého v zařízení naleznete v příručkách dodaných se zařízením.

Výsledek

Vytisknou se vybraná data

Související témata