Správa uživatelů pro tisk

Tisk můžete spravovat pomocí funkce správy ID oddělení nebo funkce ověření uživatele.

Nezbytné předpoklady

Používané zařízení podporuje funkci správy ID oddělení nebo ověření uživatele.
Funkce správy ID oddělení nebo ověření uživatele je v zařízení povolena.
POZNÁMKA
Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.
Funkce ověření uživatele používá místní informace o uživatelích zaregistrované v zařízení.

Postupy

Výběr souborů k tisku

1.Zobrazte soubor k tisku na obrazovce náhledu dokumentu.
2.Klepněte na ikonu [].
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).

Tisk vybraného souboru

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepněte na nastavení tisku. → klepněte na položku [Authentication Mode] (Režim ověřování).
3.Klepněte na ikonu podrobností u položky [Dept. ID Mgt.] (Správa ID odd.)/[User Authentication] (Ověřování uživatelů).
4.Nakonfigurujte nastavení správy uživatelů.
[Dept. ID Mgt.] (Správa ID odd.)
[Department ID] (ID oddělení)/[PIN] (Kód PIN):
Zadejte hodnotu nastavenou v zařízení.
[User Authentication] (Ověřování uživatelů)
[User Name] (Jméno uživatele)/[Password] (Heslo):
Zadejte hodnotu nastavenou v zařízení.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Potvrdit ID oddělení/PIN při tisku):
Pokud položku povolíte, zobrazí se v aplikaci při tisku dialogové okno pro potvrzení/nastavení ověřovacích údajů.
5.Vraťte se na obrazovku [Print Settings] (Nastavení tisku) > [Preview] (Náhled).
6.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Print] (Tisk).

Výsledek

Tisk vybraných dat se spravuje pomocí nastavené metody.

Související témata