Tisk webové stránky

Webovou stránku, na kterou přistupujete, můžete vytisknout výběrem této aplikace z nabídky sdílení prohlížeče jako Chrome.

Postupy

Zobrazení webové stránky k tisku

1.Webovou stránku, kterou chcete vytisknou, zobrazte v prohlížeči jako Chrome.
2.Spusťte aplikaci Canon PRINT Business z nabídky sdílení prohlížeče.
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled) aplikace Canon PRINT Business.

Tisk vybrané webové stránky

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepnutím změňte požadovaná nastavení tisku.
3.Zkontrolujte náhled na obrazovce [Preview] (Náhled).
Kontrola druhé stránky a dalších stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Při tisku vícestránkového souboru můžete zkontrolovat druhou a následující stránky jako zvětšené náhledy.
Odstranění nežádoucích stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Zobrazte nežádoucí stránky a klepněte na ikonu [].
4.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Print] (Tisk).

Výsledek

Vybraná webová stránka se vytiskne.
POZNÁMKA
V závislosti na webové stránce nemusí být dosaženo očekávaného náhledu nebo výsledků tisku. 

Související témata