Postup aktualizace firmwaru řady imageCLASS a i-SENSYS

V závislosti na modelu zařízení může být třeba aktualizovat firmware.
Když se zobrazí výzva k aktualizaci firmwaru, proveďte to jedním z následujících způsobů.
POZNÁMKA
U řady imageRUNNER ADVANCE není aktualizace firmwaru nutná.
Je-li v zařízení při aktualizaci firmwaru sloužícího k podpoře aplikace položka [Enable Canon Mobile Scanning] (Povolit aplikaci Canon Mobile Scanning) nastavena na možnost [Off] (Vyp), budete při registraci zařízení vyzváni k aktualizaci firmwaru. Během používání aplikace nastavte položku [Enable Canon Mobile Scanning] (Povolit aplikaci Canon Mobile Scanning) na možnost [On] (Zap). Pokud v používaném zařízení není k dispozici nastavení pro funkci [Enable Canon Mobile Scanning] (Povolit aplikaci Canon Mobile Scanning), nastavte položku [Dedicated Port Settings] (Nastavení vyhrazeného portu) na možnost [On] (Zap).

Firmware lze aktualizovat dvěma způsoby.
Podívejte se na stránku podpory pro tuto aplikaci a použijte ten způsob, který odpovídá používanému modelu zařízení.
Aktualizace přes internet
Stáhněte firmware do používaného multifunkčního zařízení přes internet bez použití počítače (Windows/Mac) a poté firmware aktualizujte.
Multifunkční zařízení je třeba připojit k internetu.
U některých modelů zařízení není aktualizace přes internet podporovaná.
Aktualizace prostřednictvím počítače (se systémem Windows nebo Mac)
Stáhněte firmware z webových stránek společnosti Canon do počítače (se systémem Windows nebo Mac) a firmware aktualizujte.
Multifunkční zařízení je třeba s počítačem propojit pomocí sítě LAN nebo kabelu USB.
POZNÁMKA
Informace o požadovaném systémovém prostředí naleznete v příručce „User Support Tool Operation Guide“.

Podrobnější informace o aktualizaci
Podívejte se na stránku podpory pro tuto aplikaci.
1.Klepněte na položky [] > [Help] (Nápověda) v pravém horním rohu domovské obrazovky Canon PRINT Business → klepněte na odkaz na stránku podpory na stránce nahoře.
2.Na stránce podpory zobrazte stránku aktualizace firmwaru a postupujte podle pokynů.
POZNÁMKA
Chcete-li aktualizaci provést pomocí počítače (Windows/Mac), stáhněte firmware z webových stránek společnosti Canon do počítače a firmware aktualizujte. Na počítači přejděte na stránku podpory této aplikace a proveďte postup popsaný na stránce aktualizace firmwaru.
Stránku podpory můžete otevřít také tak, že její adresu URL přepošlete do počítače z koncového mobilního zařízení. Postup:
1.Zobrazte stránku podpory, vyberte nabídku sdílení prohlížeče, pak vyberte aplikaci k odesílání e-mailů.
2.Adresu URL zašlete e-mailem do umístění, do něhož máte přístup z počítače.
3.Na počítači přejděte k odeslanému e-mailu a zobrazte stránku podpory v prohlížeči.