Kontrola IP adresy zařízení

Adresu IP lze ověřit na obrazovce síťových nastavení zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.
POZNÁMKA
Pokud byla v zařízení nakonfigurována nastavení ověřování, je třeba zadat heslo. Podrobné informace získáte v příručkách dodaných se zařízením, popřípadě od správce systému.