Nelze navázat přímé připojení se zařízením

Pokud nejsou síťová nastavení zařízení a používaného koncového mobilního zařízení nakonfigurována správně, nebudete možná moci navázat přímé připojení ani v případě, že tato aplikace zařízení detekuje.
Pokud se nemůžete připojit přímo k zařízení, zkontrolujte následující skutečnosti.
Síťová nastavení koncového mobilního zařízení
Je připojeno k síti používaného zařízení?
POZNÁMKA
Pokud ručně přidáte síť do nastavení sítě Wi-Fi koncového mobilního zařízení a připojíte se k ní, nebudete se možná moci příště přímo připojit. Pokud k tomu dojde, odstraňte ručně přidanou síť ze seznamu sítí v nastaveních sítě Wi-Fi a znovu se připojte k síti používaného zařízení.
Systémová nastavení zařízení
Je přímé připojení povoleno na obrazovce [Preferences] (Předvolby)/[Network Settings] (Nastavení sítě) zařízení?
K navázání přímého připojení je potřebné povolit přímé připojení na obrazovce [Preferences] (Předvolby)/[Network Settings] (Nastavení sítě) zařízení. Podrobnosti o metodě nastavení získáte od správce zařízení.
Nastavení této aplikace
Je vypnutá funkce [User Information] (Informace o uživateli) > [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host)?
Pokud je na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli) zapnuta funkce [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host), nelze v této aplikaci spustit přímé připojení pomocí funkce [Other Functions] (Další funkce) > [Direct Connection] (Přímé připojení).