Nebezpečí komunikace pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem

Když jsou koncová mobilní zařízení a zařízení připojena prostřednictvím sítě Wi-Fi, použije se k šifrované komunikaci certifikát serveru instalovaný v zařízení. Certifikát serveru, který je nainstalován v době expedice, je certifikát podepsaný svým držitelem.
Při použití certifikátu podepsaného svým držitelem existuje možnost úniku důvěrných informací, jako jsou uživatelská jména, hesla atd., pokud nastane útok typu „man-in-the-middle“. Příkladem může být počítač, který předpokládá zařízení instalované v síti intranet.
Chcete-li zabránit útokům typu „man-in-the-middle“ a zajistit silné zabezpečení, je nutné do zařízení nainstalovat ověřený certifikát serveru. Pokyny pro instalaci certifikátu serveru získáte od správce zařízení.