Omezení služby Data Conversion Service

Prostředí s připojením k Internetu
Chcete-li použít službu, která vyžaduje připojení k Internetu, jako je „Data Conversion Service“ nebo cloudové úložiště, zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi, k níž je koncové mobilní zařízení připojeno, připojena k Internetu.
Pokud se nacházíte v prostředí, v němž se nelze připojit k Internetu ze sítě Wi-Fi, zařízení se může k Internetu připojit ze sítě mobilních telefonů, jako je LTE nebo 3G. V takových případech ponese zákazník náklady na připojení.
Omezení
Mohou se vyskytnout případy, kdy výstup tiskové úlohy nemá zcela stejné rozvržení jako originál, i když použijete službu Data Conversion Service.
Do služby Data Conversion Service můžete odeslat soubory o velikosti až 20 MB.
Nelze převádět soubory chráněné heslem, soubory, jejichž data jsou nepovolená nebo poškozená, a prázdné soubory.
Nelze stahovat soubory obsahující po převodu dat více než 99 stránek.
Pokud pomocí této aplikace a služby Data Conversion Service vytisknete soubor otevřený v jiné aplikaci, nebudete moci převedená data uložit do mobilního zařízení.