Omezení pro použití přímého tisku souborů PDF

Do zařízení s funkcí přímého tisku souborů PDF nebo postscriptového tisku můžete soubor PDF odeslat k vytisknutí přímo.
Při tomto typu tisku mějte na paměti následující.
Náhled tisku zobrazený klepnutím na možnost [Preview] (Náhled) na obrazovce [Preview] (Náhled) a skutečný výsledek tisku se mohou lišit.
Na obrazovce zvětšeného náhledu nelze odstranit stránku, kterou nechcete tisknout. Chcete-li zadat stránky pro tisk, učiňte tak na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku) > [Print Range] (Rozsah tisku).
V závislosti na používaném zařízení nemusí být podporován tisk souboru PDF, v němž bylo nastaveno heslo. Pokud se u takových zařízení pokusíte vytisknout soubor PDF, v němž bylo nastaveno heslo, zařízení tisk zruší.
Chcete-li vytisknout soubor PDF, u něhož je nastavené heslo, nastavte možnost [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně) > [Print Options] (Možnosti tisku) > [PDF Direct Print] (Přímý tisk PDF) na hodnotu Off.
Jestliže dojde k chybě při tisku souboru PDF, pro nějž bylo nastaveno heslo, nezobrazí se v mobilním zařízení chybová zpráva.