Tisk dokumentů trvá dlouhou dobu

Při použití služby Data Conversion Service může v závislosti na obsahu tisknutých dat a používaném komunikačním prostředí trvat nahrávání a stahování dat několik minut. Rychlost zpracování lze zkrátit následujícími způsoby.
Pokud používáte službu Data Conversion Service
Pokud lze klepnout na tlačítko [Print] (Tisk) na obrazovce [Preview] (Náhled) před dokončením vykreslení všech dat pomocí služby převodu dat, zahájí se tisk. Vzhledem k tomu, že procesy vykreslení a tisku probíhají paralelně, doba zpracování se zkrátí. Pokud však zadáte rozsah tisku pro soubor aplikace Excel (xls a xlsx), nelze tak učinit, dokud nebude dokončen převod veškerých dat.