Nelze používat funkci [Provide Address] (Poskytnout adresu)

Pokud je používané zařízení zaregistrováno v této aplikaci nikoli pomocí adresy IP, ale pomocí názvu DNS, komunikace se zařízením může selhat, jestliže název DNS obsahuje podtržítko „_“.
Zkontrolujte název DNS v seznamu zařízení na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu). Pokud název DNS zobrazený pod názvem zařízení obsahuje podtržítko „_“, například „device_01.aaa.bbb.com“, zaregistrujte používané zařízení znovu ručním vyhledáním prostřednictvím jeho adresy IP.