Provoz, když je nastavena funkce [Battery saver] (Režim úspory baterie) nebo [Battery optimization] (Optimalizace baterie) atd.

V následujících situacích je potlačeno zpracování nebo omezeno zpracování dat na pozadí.
Funkce úspory baterie [Battery saver] (Režim úspory baterie) nebo [Battery optimization] (Optimalizace baterie) jsou nastavené na [On] (Zap)
Funkce [Background restriction] (Omezení na pozadí) je nastavena na [On] (Zap) a tato aplikace se používá na pozadí
Vzhledem k tomu, že tato aplikace nemusí pracovat správně, nastavte tyto funkce na [Off] (Vyp) nebo [Don’t optimize] (Neoptimalizovat).