Omezení při používání systému Android 7.0 nebo novějšího

Při použití této aplikace společně s koncovým mobilním zařízením, v němž je nainstalován systém Android 7.0 nebo novější, věnujte pozornost následujícím skutečnostem.
Tato aplikace není kompatibilní s režimem více oken. Použijte ji v režimu plného okna. Pokud si tuto aplikaci zobrazíte současně s jinými aplikacemi, nemusí být možné aplikaci ovládat.
Pokud vyvoláte tuto aplikaci z nabídky sdílení v jiné aplikaci, když tato aplikace vytváří náhled dat v této aplikaci, data se v závislosti na aplikaci, ze které tuto aplikaci vyvoláváte, nemusí v náhledu zobrazit správně. V takovýchto případech lze vytvořit správný náhled dat vyvoláním této aplikace z jiné aplikace, když je tato aplikace zavřená.
Tato aplikace nepodporuje funkci [Screen pinning] (Připnutí obrazovky). Nastavíte-li funkci [Screen pinning] (Připnutí obrazovky) na možnost [On] (Zap) a uzamknete obrazovku aplikace, může se stát, že ji nebude možné použít. V takovém případě zavřete aplikaci v seznamu úkolů a znovu ji spusťte.
Pokud v síťových nastaveních koncového mobilního zařízení nastavíte položky [Cellular data] (Data mobilní sítě) a [Wi-Fi] na zapnuto, nebudete možná moci v této aplikaci vyhledat zařízení, skenovat ani používat služby, které vyžadují připojení k Internetu, jako jsou služba Data Conversion Service, cloudové úložiště atd. Pokud nemůžete provést vyhledání zařízení nebo skenovat, nastavte položku [Cellular data] (Data mobilní sítě) na vypnuto, a pokud nemůžete používat služby vyžadující připojení k Internetu, nastavte položku [Wi-Fi] na vypnuto.
Pokud v nastavení [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Proxy Settings] (Nastavení proxy) systému Android 8.0 a novějšího zadáte název uživatele, nebudete schopni používat funkci [Release and Print] (Uvolnit a vytisknout) a [Provide Address] (Poskytnout adresu). V takových případech nepoužívejte nastavení serveru proxy.