A WebDAV port beállítása

Beállíthatja az imageRUNNER ADVANCE készülékkel végrehajtott beolvasás során használ WebDAV portszámot.
Az alapértelmezett beállítás a „8080”.

Eljárások

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének jobb felső sarkában. → [App Settings] (Alkalmazásbeállítások).
2.Érintse meg a következőt: [WebDAV Port].
3.Adjon meg egy portszámot a megjelenő párbeszédmezőben → érintse meg az [OK] lehetőséget.

Eredmény

A beállított cím megjelenik az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) képernyő > [WebDAV Port] pontjánál.
MEGJEGYZÉS
Ne állítson be az Ön által használt mobil végpont által már lefoglalt portszámot.
Ha beolvasáskor a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) funkciót használja az imageRUNNER ADVANCE sorozatnál, a készülék vezérlőpultján a [Host Name] (Állomásnév) lehetőségnél határozza meg az állomásnevet. A [Scan] (Beolvasás) képernyőn megjelenő utasítások alapján a következő formátumban írja be az állomásnevet, beleértve a portszámot is.
<Bejegyzés minta>
Ha az IP-cím „192.168.0.xxx”, és az új portszám „8008”:
http://192.168.0.xxx:8008/