A felhasználói információk beállítása

Előzetesen beállíthatja az eszközre való bejelentkezéshez szükséges felhasználói adatokat. A megadott felhasználói információkat a következő funkciók használják.
Bluetooth-eszközregisztráció
Provide Address (Cím megadása)
Release and Print (Kiadás és nyomtatás)
Printer Control Panel Login (Bejelentkezés a nyomtató kezelőpaneljére)
A beállított információkat nyomtatás során is felhasználhatja.

Eljárások

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének jobb felső sarkában. → [App Settings] (Alkalmazásbeállítások).
2.Érintse meg a következőt: [User Information] (Felhasználói adatok).
3.Írja be a felhasználó adatait.
[Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként):
Segítségével bejelentkezhet anélkül, hogy megadná az alkalmazással beállítható felhasználói adatokat.
[User Name] (Felhasználónév):
Írja be a felhasználónevet.
[Password] (Jelszó):
Írja be a jelszót.
A [Domain Name] (Tartománynév) beállítása esetén
Írja be ugyanazt a tartománynevet, amelyre az eszközre való bejelentkezéskor volt szükség.
[Use the same user information when printing] (Azonos felhasználói adatok használata nyomtatáskor):
A beállított [User Name] (Felhasználónév)/[Password] (Jelszó)/[Domain Name] (Tartománynév) a következőknél kerül alkalmazásra.
[Print Settings] (Nyomtatási beállítások) > [Output Method] (Kimeneti mód) > [User Name] (Felhasználónév)/[Domain Name] (Tartománynév)*1
[Authentication Mode] (Hitelesítési mód) > [User Authentication] (Felhasználó-hitelesítés) > [User Name] (Felhasználónév)/[Password] (Jelszó)*2
*1 A [User Name] (Felhasználónév)/[Domain Name] (Tartománynév) nincs használatban, ha üresen marad.
*2 A tartománynév nincs használatban a felhasználó által hitelesített nyomtatásnál.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Tartománynév használata a nyomtatóba való bejelentkezés során):
Lehetővé teszi a [Domain Name] (Tartománynév) beállításnál megadott tartománynév használatát a Bluetooth-eszközbejegyzés, illetve a [Direct Connection] (Közvetlen csatlakozás)/[Provide Address] (Cím megadása)/[Release and Print] (Kiadás és nyomtatás)/[Printer Control Panel Login] (A nyomtató kezelőpaneljén való bejelentkezés) funkció használata esetén.
4.Érintse meg a következőt: [OK].

Eredmény

A beállított felhasználónév megjelenik az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) képernyőn > [User Information] (Felhasználói adatok).