A Wi-Fi Direct-nyomtatók használata

Engedélyeznie kell a mobilterminál helyinformációit annak érdekében, hogy használhassa a Wi-Fi Direct-nyomtatókat.

Eljárások

1.Érintse meg a [] lehetőséget a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének jobb felső sarkában → érintse meg az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) elemet.
2.Érintse meg a következőt: [Use Wi-Fi Direct Printer] (Wi-Fi Direct-nyomtató használata).
3.Érintse meg az [OK] elemet a megjelenő képernyőn.

Eredmény

Az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) képernyő > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Wi-Fi Direct-nyomtató használata) be van kapcsolva.