Közvetlen kapcsolat kezdeményezése Bluetooth használatával

Az eszköz közvetlen kapcsolat módja egy mobil végpontról kezdeményezhető Bluetooth használatával, és közvetlenül csatlakozik az eszközhöz. A mobil végponton végzett művelettel közvetlenül csatlakozhat az eszközhöz anélkül, hogy az eszközt közvetlenül működtetnie kellene.

Előfeltételek

A használt eszköz kompatibilis a közvetlen kapcsolat funkcióval.
Bluetooth-kompatibilis beállítás van telepítve a használni kívánt eszközön.
A Bluetooth engedélyezve van a használt eszköz beállításaiban.
A Bluetooth engedélyezve van a mobil végpont beállításaiban.
Be van állítva az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok).
A [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) lehetőséget azonban deaktiválni kell.
A helyadatok engedélyezve vannak a mobil végpont beállításaiban.

Eljárások

1.Érintse meg az [Other Functions] (Egyéb funkciók) elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjén.
2.Érintse meg a következőt: [Direct Connection] (Közvetlen csatlakozás).
3.Érintse meg a következőt: [Connect] (Csatlakozás).
4.A [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) képernyőn érintse meg a használt felhőalapú tárhelyet.
Ha a készülék nem található
Közelítsen meg egy helyet, ahol az eszköz látható, és érintse meg a [Search] (Keresés) lehetőséget. A becsült távolság, amelyen belül az eszközt a Bluetooth Bluetooth észleli, 2 m/80 inches.
Ha megjelenik a [Usage] (Használat) képernyő
A képernyő alapján adja meg a PIN-kódot, és regisztrálja (párosítsa) az eszközt a mobil végponttal Bluetooth-on keresztül csatlakozó eszközként.
Ha megjelenik a [Adjust Sensitivity] (Érzékenység beállítása)/[Adjust Sensitivity for Login] (Érzékenység beállítása a bejelentkezéshez) képernyő
A használt mobil végpont esetében be kell állítani a Bluetooth érzékenységét. Állítsa be az érzékenységet a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
5.Amikor megjelenik a közvetlen kapcsolat létrejöttéről tájékoztató üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget.

Eredmény

A mobil végpont a kiválasztott eszközhöz csatlakozik. A [Direct Connection] (Közvetlen csatlakozás) elem jelenik meg a kezdőképernyő felső részén, az eszköz ikonja alatt.
A közvetlen kapcsolat megszakításához érintse meg az [End] (Befejezés) elemet a [Direct Connection] (Közvetlen csatlakozás) képernyőn.

Kapcsolódó témák