Az eszköz regisztrálása (Keresés Wi-Fi-hálózaton)

Megkeresheti és regisztrálhatja a beolvasásra, nyomtatásra stb. használni kívánt eszközöket. Az eszközök megkereshetők a hálózaton automatikusan, és IP-cím vagy DNS-név (FQDN) megadásával.

Előfeltételek

A regisztrált eszközök száma nem érte el a felső korlátot.
Ebben az alkalmazásban legfeljebb 10 eszköz lehet regisztrálva. Ha összesen 10 eszköz van regisztrálva, a regisztrált eszközök törlését követően keressen eszközöket.

Eljárások

Az azonos hálózathoz csatlakozó eszközök automatikus keresése

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában.
Megjelenik a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő.
2.Érintse meg a következőt: [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatikus keresés (Wi-Fi)).
Megjelennek a feltérképezett készülékek.
3.Válassza ki a készüléket.
4.Erősítse meg a párbeszédpanelen a készülékről megjelenő információt → érintse meg az [Add] (Hozzáadás) elemet.
MEGJEGYZÉS
Ha a kiválasztott eszköz nem jelenik meg, akkor a [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuális keresés (Wi-Fi)) segítségével keresse meg azt.

Eszközök keresése saját kezűleg, az IP-cím/DNS-név (FQDN) megadásával

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában.
Megjelenik a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő.
2.Érintse meg a következőt: [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuális keresés (Wi-Fi))
3.Adja meg a használni kívánt eszköz IP-címét vagy DNS-nevét (FQDN).
DNS megadásával való keresés esetén
Adja meg az FQDN értékét.
<FQDN bejegyzés minta>
Ha az állomásnév „device01”, az altartomány neve „aaa”, a tartománynév pedig „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
4.Válassza ki a készüléket.
5.Erősítse meg a párbeszédpanelen a készülékről megjelenő információt → érintse meg az [Add] (Hozzáadás) elemet.

Eredmény

A készülék a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő listáján található.
MEGJEGYZÉS
Eszközöket a nyomtatás [Preview] (Előnézet) képernyőjén is regisztrálhat. Érintse meg a [Printer] (Nyomtató) lehetőséget a [Preview] (Előnézet) képernyőn a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák