A [Printer Details] (Nyomtató részletei) képernyő megtekintése

Itt tekintheti meg a részletes eszközinformációkat.
Megjeleníti az eszköz állapotát, valamint a következőket: [Printer Name] (Nyomtató neve), [Product Name] (Terméknév), [IP Address] (IP-cím) és [MAC Address] (IP-cím).
[Update Printer Information] (Nyomtató információinak frissítése)
Ez a funkció akkor látható, ha az eszköz támogatja a konfigurációs információk megszerzését. Készülékinformációt gyűjt be és megjeleníti a következőket a [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) képernyőn, az eszközre telepített és az által támogatott funkcióktól függően.
[Output Method] (Kimeneti mód) > [Secure Print] (Biztonságos nyomtatás), [Save] (Mentés)
[Authentication Mode] (Hitelesítési mód)
[2-sided] (Kétoldalas)
[Staple] (Tűzés)
Az információ megszerzése és alkalmazása általában a [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) képernyőn történik meg, ha az eszköz regisztrált. Használja ezt a funkciót a következő esetekben.
A készülék konfigurációs beállításait nem lehet elérni az eszköz regisztrálása során.
A regisztráció után az eszköz beállításai módosulnak.
MEGJEGYZÉS
Ha a készülék konfigurációs beállításait nem sikerül megszerezni, minden elem megjelenik a [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) képernyőn.
[Port Settings] (Portbeállítások)
Beállíthatja a lista nevét és a készülékhez tartozó nyomtatóport típusát.
[Print Options] (Nyomtatási beállítások)
Ki- és bekapcsolja a közvetlen PDF-nyomtatást a PDF-nyomtatásra alkalmas eszközön.
[Remove from List] (Eltávolítás a listából)
Kitörölhet egy megjelenített készüléket a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő listájából.
[Remote UI] (Távoli felhasználói felület)
Megjelenítheti a készülék Remote UI felületét. Amikor megjelenik a [Check the details using the Remote UI.] (Részletek ellenőrzése a távoli felhasználói felület használatával.) üzenet a [Scanner] (Lapolvasó)/[Printer] (Nyomtató) pontnál, érintse meg a [Remote UI] (Távoli felhasználói felület) elemet az adatok ellenőrzéséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a Remote UI felület megjelenítését követően vissza kíván térni ehhez az alkalmazáshoz, érintse meg a mobil végpont kezdőképernyőjén az alkalmazás ikonját.
A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni a Remote UI felületet a mobil végpontról. Ilyen esetben ellenőrizze a készülék állapotát a számítógépen vagy a készülék vezérlőpaneljén megjelenített Remote UI felületen.
Ha a Remote UI a mobil végpontról van megjelenítve, előfordulhat, hogy nem tud használni néhány funkciót, például a fájlműveleteket. Ilyen esetben végezze el a műveleteket a számítógépen vagy a készülék vezérlőpaneljén megjelenített Remote UI felületen.
Ha a proxybeállításokat a mobil-végpont Wi-Fi-beállításával adták meg, akkor nem jeleníthető meg annak a készüléknek a Remote UI felülete, amelyiket bejegyzett a Wi-Fi Direct szolgáltatással. Ilyen esetben ellenőrizze a műveleteket a számítógépen, a Remote UI felületen vagy a készülék vezérlőpaneljén megjelenített eszközállapotot.
[Support Site] (Támogatási oldal)
A Canon támogatási oldalának elérése.