A nyomtatás funkcióval beállítható elemek

[Output Method] (Kimeneti mód)
Adja meg a nyomtatási adatok kimeneti módját.
[Print] (Nyomtatás): Normál nyomtatást hajt végre.
[Store] (Tárolás): A nyomtatási adatok tárolása a készülék beérkező mappájában.
[Secure Print] (Biztonságos nyomtatás): PIN-kódot társíthat a nyomtatáshoz, és elmentheti az eszközön. Ez a funkció különösen hasznos bizalmas dokumentumok nyomtatásánál.
[User Name] (Felhasználónév): A felhasználónév megjelenítése a nyomtatási adatokban Érintse meg a felhasználónevet, ha meg szeretné változtatni.
[Domain Name] (Tartománynév): Beállítja a felhasználó tartománynevét. Ha nyomtatáskor nincs szüksége tartománynévre, hagyja üresen. Ha nem tudja a tartománynevet, vegye fel a kapcsolatot az eszköz rendszergazdájával.
[Authentication Mode] (Hitelesítési mód)
Felügyelheti a nyomtatást, ha a részlegazonosító-kezelési funkciót vagy a hitelesítési funkciót használja.
[Off] (Ki): A felhasználókezelés nem megy végbe.
[Dept. ID Mgt.] (Részlegazonosító-kezelés): Beállítja a részlegazonosító-kezelés adatait.
[User Authentication] (Felhasználó-hitelesítés): Beállítja a felhasználókezelési adatokat.
MEGJEGYZÉS
Ha nyomtatókiszolgálót (manuálisan bejegyzett nyomtatót) használ kimenetként, akkor a [User Authentication] (Felhasználó-hitelesítés) még akkor sem jelenik meg, ha a nyomtatás célhelyei támogatják a felhasználói hitelesítést.
[Output Size] (Kimeneti méret)
Válassza ki a papír méretét, amelyre nyomtatni kíván.
Ha a [Minimize Margins and Print] (Margók minimalizálása és nyomtatás) funkció beállítása [On] (Be), a nyomtatási terület kibővül a papír széléig. A nyomtatni kívánt adat tartalmától függően a széleken található adatok elveszhetnek nyomtatás során. A margók minimális szélessége eltér a készülék típusától függően.
MEGJEGYZÉS
A közvetlen PDF-nyomtatás* során a margók a legkisebbre vannak állítva, függetlenül a [Minimize Margins and Print] (Margók minimalizálása és nyomtatás) beállítástól.
* A [] elem jelenik meg a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyőn a közvetlen PDF-nyomtatást támogató készülékek esetén.
[Copies] (Példányszám)
A nyomtatni kívánt példányok száma.
[Print Range] (Nyomtatási tartomány)
A kinyomtatni kívánt oldalszámok (mettől meddig).
[Source] (Forrás)
Válasszon az [Auto] (Automatikus) (a készülékbeállítást használja) és a [Tray] (Tálca) lehetőség közül.
MEGJEGYZÉS
Az Ön által használt eszköztől függően előfordulhat, hogy a papírforrást ki lehet választani.
[Select Color] (Szín kiválasztása)
Váltás a színes és a szürkeárnyalatos (fekete-fehér) nyomtatás között. Normális esetekben válassza az [Auto] (Automatikus) lehetőséget.
[2-sided] (Kétoldalas)
Váltás az egyoldalas és a kétoldalas nyomtatás között.
MEGJEGYZÉS
Az A5/B5 méretű papírok kétoldalas nyomtatásakor, a használt eszköztől függően előfordulhat, hogy csak az egyik oldalra lehet nyomtatni.
[Staple] (Tűzés)
Válassza ki, össze kívánja-e tűzni az oldalakat.
A tűzés helyét a [Preview] (Előnézet) képernyő előnézet ablakának pirossal jelölt része mutatja.
MEGJEGYZÉS
A közvetlen PDF-nyomtatás* során előfordulhat, hogy a dokumentum nem azokon a helyeken lesz összetűzve, ahol a miniatűr jelzi.
* A [] elem jelenik meg a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyőn a közvetlen PDF-nyomtatást támogató készülékek esetén.
A következő esetekben előfordulhat, hogy a papír összetűzése nem a megfelelő helyen történik.
Amikor egy fekvő tájolású eredeti példányból beolvasott fájlt nyomtat.
Amikor egy beolvasott fájlt a [2 on 1] (2-ről 1-re) beállítással nyomtat.
A használt finisertől függően beállítható az Eco (Staple-Free). Ha azonban a megadott papírméretet nem támogatja az Eco (Staple-Free), a papírkiadás Eco (Staple-Free) beállítás nélkül történik, és hibaüzenet jelenik meg a készüléken.
[2 on 1] (2-ről 1-re)
Válassza ki, hogy két oldalt kíván-e nyomtatni egy papírlapra.
[PDF Preview Method] (PDF-előnézeti mód)
Ha a Data Conversion Service segítségével szeretné megjeleníteni egy PDF-fájl előnézetét, állítsa a [Data Conversion Service] (Adatkonverziós szolgáltatás) beállítást [On] (Be) értékre.
MEGJEGYZÉS
Az elérhető beállítások a készülék modellszámától függően változnak.
Ha olyan funkciókat állít be, amelyeket a készülék nem támogat, a beállítások nem lépnek életbe.
Ha az eszköz támogatja a konfigurációs információk megszerzését, akkor ha használja a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) > [Printer Details] (Nyomtató részletei) > [Update Printer Information] (Nyomtató információinak frissítése) funkciót, minden, a készülék funkcióival kapcsolatos elemet megjeleníthet a [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) képernyőn.