Beolvasás (imageRUNNER ADVANCE sorozat)

A multifunkciós készülékkel beolvasott adatokat mobil végponton is fogadhatja.
Az imageRUNNER ADVANCE sorozattal mobil végpontról konfigurálhatja a beolvasási beállításokat, és a beolvasást a multifunkciós készülék [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) funkciójának használatával hajthatja végre.
Ha a [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) funkciót nem tudja használni, az imageRUNNER ADVANCE készülékre telepített ingyenes Canon Mobile Scanning MEAP Application segítségével konfigurálhatja a beolvasási beállításokat és végrehajthatja a beolvasást.
Indítsa el a Scan for Mobile funkciót vagy a Canon Mobile Scanning MEAP Application alkalmazást a multifunkciós készülék érintőpaneles kijelzőjéről, majd hajtsa végre a műveletet a mobil végponttal.

Előfeltételek

A [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) funkció használata esetén

A [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) funkció aktiválódik.
Ha az ACCESS MANAGEMENT SYSTEM aktív, a [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) felhasználói jogosultságai vonatkoznak a bejelentkezett felhasználóra.
MEGJEGYZÉS
Ha nem tudja használni a Scan for Mobile vagy Canon Mobile Scanning MEAP Application alkalmazást, konfigurálja a beolvasási beállításokat a multifunkciós eszköz [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) funkciójával.

Eljárások

A multifunkciós készülék előkészítése

1.Helyezze el az eredeti példányt a multifunkciós készülék üveglapjára vagy adagolójába.
2.Nyomja meg a [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) vagy [Canon Mobile Scanning] (Canon mobil szkennelés) elemet az érintőképernyőn.
Amennyiben a fenti ikon nem jelenik meg, a képernyő módosításához nyomja meg a Main Menu menüben található [Show All] (Az összes megjelenítése) elemet.
3.Ha be kell jelentkeznie az eszközre, adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd jelentkezzen be.
4.A [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás) képernyőn erősítse meg a [Device Name] (Eszköznév) és az [IP Address] (IP-cím) beállítást.

Műveletek végrehajtása a mobil végponttal

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában, és regisztrálja/válassza ki a használni kívánt eszközt.
Jegyezze fel az eszköz nevét/IP-címét a [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás) képernyőn, a multifunkciós készüléken.
2.A kezdőképernyőn érintse meg a [Scan] (Beolvasás) elemet.
3.A [Scan] (Beolvasás) képernyőn konfigurálja a beolvasási beállításokat.
4.Érintse meg a következőt: [Scan] (Beolvasás).
Beolvasás az üveglapról
A megerősítést kérő képernyő megjelenik a multifunkciós eszköz vezérlőpultján.
Ha folytatni kívánja a beolvasást:
Állítsa be az eredeti dokumentumot → nyomja meg a [] (Start) elemet.
A beolvasás befejezéséhez:
Nyomja meg a [Start Sending] (Küldés indítása) elemet.
MEGJEGYZÉS
Kétoldalas eredeti példány adagolóval való beolvasásakor a páros és páratlan oldalak tájolásának igazításához úgy állítsa be a [2-Sided Original] (Kétoldalas eredeti) lehetőséget, hogy egyezzen az eredeti példány kötési irányával.
Azokon a készülékeken azonban, amelyeken a [] jelenik meg a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyőn, a fekvő képek eredeti példányának beolvasásakor a [2-Sided Original] (Kétoldalas eredeti) beállítást használja, az alábbiak szerint.
A könyv típusú kétoldalas eredeti példányok esetében, ahol a kötés a rövid élen van: [Calendar Type] (Naptár típusú)
A naptár típusú kétoldalas eredeti példányok esetében, ahol a kötés a hosszú élen van: [Book Type] (Könyv típusú)

Eredmény

A rendszer menti a beolvasott adatokat, és megjelenik a dokumentum előnézeti képernyője.

JPEG/PDF

Egy előnézeti kép jelenik meg az előnézeti képernyőn.

TIFF/OOXML

A fájl ikonját megérintve kiválaszthatja az előnézet megjelenítésére szolgáló alkalmazást.
MEGJEGYZÉS
Ha meg szeretné tekinteni egy TIFF/OOXML formátumú fájl előnézeti képét, a mobil végponton telepítve kell lennie a megfelelő alkalmazásnak.
Ha beolvasás során [OOXML (pptx)] vagy [OOXML (docx)] fájlformátumot választ a [File Format] (Fájlformátum) beállításnál, lehet, hogy más alkalmazásokkal nem tudja megnyitni a beolvasott adatokat. Ha ez történik, egy másik fájlformátumban végezze el újra a beolvasást.

Kapcsolódó témák