Beolvasás (imageCLASS/i-SENSYS sorozat stb.)

A multifunkciós készüléket a mobil végpontról működtetheti, továbbá rögzítheti a beolvasott adatokat.
A következő módszerekkel az olyan sorozatoknál végezzen beolvasást, amelyeknél a [Scan for Mobile] (Beolvasás mobilra) vagy [Canon Mobile Scanning] (Canon mobil szkennelés) nem látható az eszköz főmenüjében

Eljárások

A multifunkciós készülék előkészítése

1.Helyezze el az eredeti példányt az üveglapon vagy az adagolóban.
2.Nyomja meg a [Scan] (Beolvasás) elemet.
3.Nyomja meg a [] vagy [] lehetőséget a [Remote Scanner] (Távoli lapolvasó) kiválasztásához → nyomja meg az [OK] gombot.
Megjelenik a távoli lapolvasó várakozó (online) képernyője.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos modellek annak beállítását is lehetővé teszik, hogy a lapolvasó automatikusan kapcsolódjon a hálózatra.
Azonban az eszköz beállításaitól függően előfordulhat, hogy az automatikus kapcsolódás nincs engedélyezve.
A részletek a készülékhez kapott felhasználói kézikönyvben találhatók.

Műveletek végrehajtása a mobil végponttal

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában, és regisztrálja/válassza ki a használni kívánt eszközt.
2.A kezdőképernyőn érintse meg a [Scan] (Beolvasás) elemet.
3.A [Scan] (Beolvasás) képernyőn konfigurálja a beolvasási beállításokat.
4.Érintse meg a következőt: [Scan] (Beolvasás).
Beolvasás az üveglapról
Amikor az eredeti példány beolvasása befejeződött, egy beolvasás folytatásával kapcsolatos megerősítést kérő képernyő jelenik meg a mobil végponton.
Ha folytatni kívánja a beolvasást:
Helyezze be az eredeti dokumentumot → Koppintson a [Scan] (Beolvasás) lehetőségre.
A beolvasás befejezéséhez:
Érintse meg a következőt: [Done] (Kész).
MEGJEGYZÉS
Kétoldalas eredeti példány adagolóval való beolvasásakor a páros és páratlan oldalak tájolásának igazításához úgy állítsa be a [2-Sided Original] (Kétoldalas eredeti) lehetőséget, hogy egyezzen az eredeti példány kötési irányával.
Azonban fekvő képek eredeti példányának beolvasásakor a [2-Sided Original] (Kétoldalas eredeti) beállítást használja, az alábbiak szerint.
A könyv típusú kétoldalas eredeti példányok esetében, ahol a kötés a rövid élen van: [Calendar Type] (Naptár típusú)
A naptár típusú kétoldalas eredeti példányok esetében, ahol a kötés a hosszú élen van: [Book Type] (Könyv típusú)

Eredmény

A rendszer menti a beolvasott adatokat, és egy előnézetet jelenít meg.

Kapcsolódó témák