Nem létesíthető közvetlen kapcsolat az eszközzel

Ha a használt eszköz és mobil végpont hálózati beállításai nem megfelelően vannak konfigurálva, akkor előfordulhat, hogy még az alkalmazás által észlelt eszközhöz sem tud közvetlenül csatlakozni.
Ha nem tud közvetlenül csatlakozni egy eszközhöz, ellenőrizze a következőket.
Mobil végpont hálózati beállításai
Csatlakoztatva van a használt eszközhöz vagy hálózathoz?
MEGJEGYZÉS
Ha a mobil végpont Wi-Fi beállításaiban manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, és csatlakozik hozzá, akkor előfordulhat, hogy nem tud közvetlenül kapcsolódni a következő alkalommal. Ebben az esetben törölje manuálisan a hozzáadott hálózatot a Wi-Fi beállítások hálózati listájából, és csatlakozzon újra a használt eszköz hálózatához.
Az eszköz rendszerbeállításai
Engedélyezve van a közvetlen kapcsolat az eszköz [Preferences] (Beállítások)/[Network Settings] (Hálózati beállítások) menüpontjában?
A közvetlen kapcsolódáshoz engedélyeznie kell a közvetlen kapcsolatot az eszköz [Preferences] (Beállítások)/[Network Settings] (Hálózati beállítások) menüpontjában. A beállítási móddal kapcsolatos részletekért egyeztessen az eszköz rendszergazdájával.
A alkalmazás beállításai
Ki van kapcsolva a [User Information] (Felhasználói adatok) > [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) beállítás?
Ha engedélyezve van a [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) beállítás az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok) pontnál, akkor nem indíthat kövzvetlen kapcsolatot a jelen alkalmazás [Other Functions] (Egyéb funkciók) > [Direct Connection] (Közvetlen csatlakozás) pontjánál.