Nem lehet nyomtatni

Ellenőrizze a következőket.
Az eszköz állapota
Be van kapcsolva a készülék?
A készülék LPD (LPR) nyomtatási beállítása [On] (Be)?
A készülék csatlakozik az internethez?
MEGJEGYZÉS
Az ellenőrzés minden eszköztípusnál eltérő. A részletek a készülékhez kapott felhasználói kézikönyvben találhatók.
A alkalmazás beállításai
Ha nyomtatókiszolgálót használ, megegyezik az eszköz megosztási neve és az alkalmazásban megadott sornév?
A használt nyomtatókiszolgálótól függően előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni, ha nem egyezik a nyomtatókiszolgálóval regisztrált készülék megosztási neve és a [Queue Name] (Lista neve) lehetőségen, a Canon PRINT Business alkalmazáson belül beállított név.
MEGJEGYZÉS
Ha nyomtatókiszolgálót használ, és az UFRII LT nyomtató-illesztőprogrammal kompatibilis eszközt regisztrál, akkor előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni.
A felhasználónévben használható karakterek a használt eszköztől függően korlátozottak lehetnek. Ha tiltott karaktersorozat van beállítva az alkalmazás [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok) vagy a nyomtatóbeállítások [Output Method] (Kimeneti mód) > [User Name] (Felhasználónév) menüpontjában, akkor előfordulhat, hogy ebből az alkalmazásból nem tud nyomtatni.
Felhasználó-hitelesítés
Megfelelően működik az [Update Printer Information] (Nyomtató információinak frissítése)?
A hitelesítési mód információinak frissítése az eszközbeállításoktól függően korlátozott lehet. Érintse meg az [Update Printer Information] (Nyomtató információinak frissítése) lehetőséget, szerezze be az eszköz legújabb konfigurációs adatait, majd jelenítse meg a támogatott hitelesítési módokat.
Az eszközről történő nyomtatás a felhasználó általi nyomtatásra korlátozott?
Ha a készülékről való nyomtatás a nyomtatásra hitelesített felhasználóra korlátozódik, állítsa be a [User Name] (Felhasználónév) és [Password] (Jelszó) beállítást a jelen alkalmazás [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) > [Authentication Mode] (Hitelesítési mód) > [User Authentication] (Felhasználó-hitelesítés) pontjánál.
A jelen alkalmazás hitelesített nyomtatásra vonatkozó beállításai helyesek?
A felhasználó által hitelesített nyomtatás csak akkor hajtható végre, ha helyesen lett megadva a [User Name] (Felhasználónév) és a [Password] (Jelszó).
Tartomány felhasználójaként próbálja végrehajtani a felhasználói hitelesítést?
A felhasználó által hitelesített nyomtatás nem támogatja a tartományok felhasználóit. Adja meg a [User Name] (Felhasználónév) és [Password] (Jelszó) eszközén regisztrált értékét.