Nem használható a [Release and Print] (Kiadás és nyomtatás) funkció

Ha a „HTTP 404 Not Found” üzenet jelenik meg
Ellenőrizze a következőket.
Befejezte az eszköz a rendszerindítást?
Ha nem fejezte be a rendszerindítást, érintse meg ismét a [Release and Print] (Kiadás és nyomtatás) lehetőséget, miután az eszköz befejezte a rendszerindítást.
Ha hibaüzenet jelenik meg
Ellenőrizze a következőket.
Tartalmazza az eszköz DNS-neve a „_” elemet?
Ha a használt eszköz az alkalmazásban IP-cím helyett DNS-név alapján van regisztrálva, akkor meghiúsulhat a kommunikáció az eszközzel, ha a DNS-név a „_” elemet tartalmazza.
Ellenőrizze a DNS-nevet a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő eszközlistájában. Ha az eszköznév alatt megjelenő DNS-név tartalmazza az „_” elemet, például „device_01.aaa.bbb.com”, regisztrálja újra a használt eszközt manuálisan kereséssel, az IP-cím alapján.
A Remote UI beállítása [Administrator Authentication Mode] (Rendszergazdai hitelesítési mód)?
Ha az [Authentication Mode] (Hitelesítési mód) a használt Remote UI felületnél [Administrator Authentication Mode] (Rendszergazdai hitelesítési mód) értékre van beállítva, nem jelentkezhet be az eszközre mobil végpontról. A további részletekért vegye fel a kapcsolatot a készülék rendszergazdájával.
Rendszergazdai jogosultságok jelszava
Ha az használt eszközre rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezésre szolgáló jelszó az alapértelmezett jelszó, akkor nem tud bejelentkezni az eszközre. Ebben az esetben módosítsa a jelszót.
Olyan eszközt használ, amelyiknél be van jegyezve a Wi-Fi Direct szolgáltatásnál a proxybeállítások megadásával a mobil végpont Wi-Fi-beállításaival?
Ha a proxybeállításokat a mobil végpont Wi-Fi-beállításainak használatával adta meg, és Wi-Fi Direct-kapcsolattal kapcsolódik az eszközhöz, a Release and Print képernyő nem jeleníthető meg. Hajtsa végre a készülék kezelőpanelén megjelenő műveleteket, vagy kapcsolódjon újra a készülékhez egy másik módszerrel (nem a Wi-Fi Direct módszerrel).
Ha nem jelennek meg a nyomtatási adatok
Ellenőrizze a következőket.
Helyesek a [User Information] (Felhasználói adatok) beállításai?
A [User Information] (Felhasználói adatok) képernyőn adja meg azt a felhasználónevet és tartománynevet, amelyet a nyomtatási adatok tartásakor használt.
Tartományfelhasználóként való bejelentkezés esetén ellenőrizze, hogy a [User Information] (Felhasználói adatok) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Tartománynév használata a nyomtatóba való bejelentkezés során) beállítás be van-e kapcsolva.
Helyesek az eszközbeállítások?
Ha az eszközbeállítások úgy vannak megadva, hogy a nyomtatási adatok ne jelenjenek meg, a rendszer nem jeleníti meg a nyomtatási adatokat.
Lejárt a tartási idő?
Ha a rendszeradatok tartási ideje lejárt, a rendszer törli a nyomtatási adatokat.
Más felhasználó törölte a nyomtatási adatokat?
Ha a nyomtatási adatok [Shared] (Megosztott) vagy [Group] (Csoport) kategóriába vannak sorolva, lehetséges, hogy egy másik felhasználó kinyomtatta vagy törölte a nyomtatási adatokat.