Működés, amikor a [Battery saver] (Akkumulátortakarékos) vagy a [Battery optimization] (Akkumulátoroptimalizálás) stb. be van állítva

A következő helyzetekben a feldolgozás felül van bírálva, illetve az adatfeldolgozás korlátozott.
Az energiatakarékos funkciók, például a [Battery saver] (Akkumulátortakarékos) vagy [Battery optimization] (Akkumulátoroptimalizálás) beállítása [On] (Be)
A [Background restriction] (Háttérbeli korlátozás) beállítása [On] (Be), és ez az alkalmazás használatban van a háttérben
Mivel előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően, adja meg minden beállításnál az [Off] (Ki) vagy a [Don’t optimize] (Ne optimalizálja) értéket.