Ustawianie miejsca docelowego przechowywania plików

Możesz ustawić docelowe miejsce przechowywania dla zeskanowanych i przechwyconych plików lub plików pobranych z pamięci masowej w chmurze.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ wybierz opcję [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.Wybierz opcję [Save Folder Name] (Zapisz nazwę folderu).
3.Na wyświetlonym ekranie wybierz miejsce zapisu.

Wynik

Ustawiona nazwa użytkownika zostanie wyświetlona na ekranie [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Save Folder Name] (Zapisz nazwę folderu).