Wyświetlanie porad w menu

Instrukcje obsługi widoczne na ekranie głównym po pierwszym uruchomieniu tej aplikacji można wyświetlić ponownie.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.W pozycji [Menu Tip] (Wskazówka menu) wybierz ustawienie [On] (Wł.).

Wynik

Instrukcja obsługi pojawi się przy następnym wyświetleniu ekranu głównego.