Ustawianie proxy

Jeśli do komunikacji z używanym urządzeniem lub do korzystania z usługi Data Conversion Service jest potrzebny serwer proxy, można go skonfigurować z wyprzedzeniem.
UWAGA
Nie można używać proxy do komunikacji z serwisem oferującym usługę przechowywania w chmurze.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ wybierz opcję [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.Wybierz opcję [Proxy Settings] (Ustawienia proxy) → wybierz opcję [Use Proxy] (Użyj proxy).
3.Wprowadź wymagane elementy.
Aby uzyskać informacje o ustawieniach, należy skontaktować się z administratorem sieci.
4.Wybierz opcję [OK].

Wynik

Serwer proxy zostanie wyświetlony jako [Use] (Użyj) na ekranie [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Proxy Settings] (Ustawienia proxy).
UWAGA
Po zamknięciu tej aplikacji dla opcji [Proxy Settings] (Ustawienia proxy) przywracane jest ustawienie [Do not use] (Nie używaj). Ustaw ją ponownie zgodnie z potrzebami po ponownym uruchomieniu systemu.