Ustawianie metody wysyłania adresu docelowego

Ustawienia można skonfigurować tak, aby umożliwić wysyłanie adresu docelowego do urządzenia wyświetlanego na ekranie głównym przy użyciu funkcji [Provide Address] (Podaj adres).

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.Wybierz opcję [Provide Address] (Podaj adres).
3.W pozycji [Provide Address to Selected Printer] (Podaj adres do wybranej drukarki) wybierz ustawienie On.

Wynik

Ustawienie zostanie wyświetlone na ekranie [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Provide Address] (Podaj adres).