Ustawianie nazwy społeczności SNMP

Można ustawić nazwę SNMP Nazwa domyślna to „public”. Zazwyczaj to ustawienie nie wymaga zmiany.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.Wybierz opcję [SNMP Community Name] (Nazwa społeczności SNMP).
3.Wprowadź nazwę społeczności SNMP → dotknij opcji [OK].

Wynik

Ustawiona nazwa społeczności SNMP zostanie wyświetlona na ekranie [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [SNMP Community Name] (Nazwa społeczności SNMP).