Korzystanie z drukarki Wi-Fi Direct

Aby móc korzystać z drukarek Wi-Fi Direct, musisz włączyć informację o pozycji urządzenia przenośnego.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ wybierz opcję [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.Wybierz opcję [Use Wi-Fi Direct Printer] (Użyj drukarki Wi-Fi Direct).
3.Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję [OK].

Wynik

Ekran [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Użyj drukarki Wi-Fi Direct) jest włączony.