Rejestrowanie obrazów za pomocą aparatu

Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć i importowanie ich do tej aplikacji w formacie PDF. Przed konwersją do formatu PDF można przyciąć obraz i skorygować zniekształcenia.

Procedury

1.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Capture] (Rejestracja obrazu).
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru aplikacji
Wybierz aplikację aparatu, która ma zostać użyta.
2.Sfotografuj dokument, którego tekst chcesz odczytać.
3.Wybierz odpowiednią część obrazu na ekranie [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Korekcja zniekształceń (Trapezoid)).
Dostosowanie marginesu
[]/[]:
Wybranie opcji [] spowoduje wybranie całego obszaru. Wybranie opcji [] spowoduje automatyczne ustawienie obszaru.
[]/[]:
Przesuwanie elementów []/[] umożliwia ręczne dostosowanie obszaru.
Wybór współczynnika wymiarów pion/poziom
[Auto] (Automatyczne)/[A4]/[LTR]:
Zaznaczona część obrazu zostanie skorygowana według wybranego stosunku wysokości do szerokości.
4.Wybierz opcję [Next] (Dalej).
5.Popraw obraz na ekranie [Image Processing Mode] (Tryb przetwarzania obrazu).
[]:
Umożliwia obrócenie obrazu w lewo.
[Paper] (Papier):
Jest to odpowiedni tryb do zarejestrowania papierowego dokumentu.
[Whiteboard 1] (Biała tablica 1):
Jest to odpowiedni tryb do zarejestrowania obrazów na tablicy białej. Umożliwia usunięcie cieni, zniekształceń i refleksów świetlnych.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Biała tablica 2 (Grube)):
Jest to odpowiedni tryb do zarejestrowania obrazów na tablicy białej. Umożliwia nie tylko usunięcie cieni, zniekształceń i refleksów świetlnych, ale również skorygowanie rozmazanych partii tekstu lub linii.
[Off] (Wył.):
Korekcja nie zostanie wykonana.
6.Wybierz opcję [Store] (Zapisz).
Wybierz stopień kompresji.
Zostanie wyświetlony podgląd zapisanego pliku PDF.
UWAGA
Gdy wybrano opcję [Whiteboard 1] (Biała tablica 1), partie obrazu zawierające rozmazane litery i linie mogą być niekompletne.
Tryb [Whiteboard 2 (Thick)] (Biała tablica 2 (Grube)) nie zapewnia możliwości skorygowania wszystkich rozmazanych liter i linii.

Tematy pokrewne