Formaty plików obsługiwane przez tę aplikację

Objaśnia formaty plików dla danych, które można obsługiwać poprzez aplikację Canon PRINT Business.
Obrazy: JPEG/TIFF*1/GIF/PNG/BMP/WebP
Dokumenty: PDF/XPS*1/pliki pakietu Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Za pomocą tej aplikacji nie można drukować plików TIFF i XPS.
*2 W tym format OOXML.