Wysyłanie dokumentów lokalnych pocztą e-mail

Pliki zapisane w urządzeniu przenośnym można wysyłać pocztą e-mail.

Procedury

1.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Documents] (Dokumenty).
2.Wybierz plik do wysłania na wyświetlonym ekranie wyboru plików.
Zostanie wyświetlony ekran podglądu dokumentu.
3.Wybierz opcję [] na ekranie podglądu dokumentu → wybierz program pocztowy.

Wynik

Zostanie otwarty program pocztowy, a wybrany plik zostanie załączony do nowej wiadomości e-mail.

Tematy pokrewne